De structuren van het comprehensief onderwijs kunnen verschillend zijn voor een aantal landen door de eigen socio-culturele achtergrond en geschiedenis.


The comprehensive school experiment revisited: evidence from Western Europe (Peter Lang)

Vergelijking verschillende landen Westerse Wereld door en voor Duitsland:
Gedachtegang: comprehensief onderwijs zorgt voor meer gelijkheid van kansen in het onderwijs. MAAR toch blijkt er een sociale selectie blijvend aanwezig te zijn in het nieuwe systeem.

Duitsland: veronderstellingen ivm comprehensief onderwijs
- Uitstellen van de studiekeuze tot ten vroegste 14 jaar: wegen op houden.
- Verbetering van de aanpassing van de keuzes aan de talenten
- Sociale bijdragen aan de samenleving: flexibel om alle talenten ten volle aan te spreken en te benutten.
- Cohesie verbeteren tussen studenten, ze zijn een community van lerenden
- Sociale handicap neutraliseren: sekse, afkomst, religie, … à gelijke kansen voor iedereen.
Dit lijkt echter zeer moeilijk te bereiken, zelfs onmogelijk. Er is meer openheid gecreëerd, maar er blijft nog steeds een verdeling aanwezig ahv de SES van de ouders.

Frankrijk
Senior primary schools veranderen in modern colleges: democratisering was langzaam aan aan het verbeteren.

Groot-Brittannië(Engeland)
Van een gesponsord systeem naar een wedstrijd systeem. Je moet je blijven bewijzen, voordien was je toekomst zeker als je in een bepaalde school terecht kwam, bijvoorbeeld de grammar school waar je reeds op 11 jarige leeftijd toegang toe kreeg. Nu is de keuze opgeschoven naar 16jaar voor een keuze. Selectie blijft aanwezig in Engeland!

Zweden : veronderstellingen C.O.
Niet enkel het verbeteren van sociale gelijkheid in het onderwijs, maar een tendens in de samenleving. Daarnaast hoop op versterking van de democratie en een economische groei! Systeem is vergelijkbaar met Duitsland.
Principes:
- Mogelijkheid krijgen om je eigen mogelijkheden te ontwikkelen.
- Leerlingen moeten zelf kunnen kiezen wat ze willen doen, niet geselecteerd worden door mensen uit het onderwijs.
- De mogelijkheid tot hoger onderwijs moet open blijven, en niet afhankelijk zijn van voorgaande keuzes, bijvoorbeeld via volwassenen onderwijs.
- Degenen met een handicap moeten een compensatie krijgen.
- Onderwijs moet toegankelijk zijn voor iedereen in de samenleving volgens zijn mogelijkheden, zonder rekening te houden met sekse, woonplaats, sociale status of economische positie.
Conclusie: het is mogelijk ongelijkheid tegen te gaan via onderwijs. Toch zijn er dan radicale middelen voor nodig, want het is een zeer moeilijke taak om dit via comprehensief onderwijs op te lossen.