Hier kunnen we de artikels verzamelen, dat we een mooie selectie hebben zonder overlap.

Ik heb hier de literatuur uit de mail gezet...

1) Comprehensief onderwijs en VSO, Werkgroep informatie verniewing onderwijs, 1985, Standaert roger (pbib)

2) Naar een comprehensief Europees basisonderwijs voor het jaar 2000: vergelijkend historisch essay over de dialectiek tussen twee maatschappij- en onderwijsmodellen exemplarisch verduidelijkt aan Frankrijk en Belgiƫ; KUL, 1986, De Keyser, Cyriel (pbib)

3) Comprehensive schools: past, present and future; Methuen, 1986, Weeks, Alan (pbib, maar uitgeleend tot 1/12)

4) Comprehensive education in the Netherlands; Information department for comprehensive education, 1981 (pbib)

5) Comprehensive education in inner London: een rapport op basis van participerende observatie en literatuurstudie gedurende het schooljaar 1975-1976;eindwerken s.n., 1976; Verbist, Maia (pbib; XLSpe 4 1976; niet uitleenbaar)

6) Comprehensive school in Finland: goals and an outline for a curriculum; ministry of education, 1971; Finland; reference publications 5; Ojansuu, Raila (pbib)

7) The comprehensive school experiment revisited: evidence from western Europe; Lang, 1990; Leschinsky Achim, Mayer, Karl Ulrich (pbib)
Beleidsnota Hervorming SO:
1)